Loading...

donderdag 4 maart 2010

Waar mijn pensioenaanvraag indienen?

Als ik in België verblijf ?

Wij raden u aan om uw aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.
 • Uw aanvraag mag ook rechtstreeks ingediend worden bij de Rijksdienst voor Pensioenen :
 • tijdens een zitdag gehouden door de Rijksdienst in talrijke gemeenten
Volmacht : De personen die niet de mogelijkheid hebben om hun aanvraag in te dienen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een meerderjarige persoon die in het bezit is van een volmacht die bij de aanvraag is gevoegd.

Als ik verblijf in een land van de EER of Zwitserland ?

De EUROPESE VERORDENINGEN zijn op u van toepassing.
U moet uw aanvraag in principe indienen bij de bevoegde instelling bevoegde instelling van het land waar u verblijft.
Zo er geen onderwerping was aan de pensioenregeling in het land van verblijf maar wel in andere lidstaten van de EER of in Zwitserland dan kan u uw pensioenaanvraag daar indienen en wel bij de instelling van de staat waarbij er laatst onderwerping was.
Indien België dit laatste land was dan richt u uw pensioenaanvraag per aangetekende brief aan de :
Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
Bureau voor Internationale Overeenkomsten (BIO)
1060 BRUSSEL

Als ik niet in België verblijf, ook niet in een land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ?

 • en de Europese verordeningen zijn op mij van toepassing :Uw aanvraag om Belgisch pensioen in de regeling voor werknemers dient u in bij de bevoegde instelling van het land van de Europese Economische Ruimte aan wiens pensioenregeling er laatst onderwerping was, desgevallend in Zwitserland. Die buitenlandse instelling zal ons inlichten over uw aanvraag.
 • en ik woon in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft die op mij van toepassing is : Uw aanvraag om Belgisch pensioen in de regeling voor werknemers dient u in bij de bevoegde instelling van dat land. Die buitenlandse instelling zal ons inlichten over uw aanvraag.
 • overige gevallen : U moet uw aanvraag om Belgisch pensioen in de regeling voor werknemers indienen door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres :
  Rijksdienst voor Pensioenen
  Bureau voor Internationale Overeenkomsten (BIO)
  Zuidertoren
  1060 BRUSSEL

Geen opmerkingen:

Een reactie posten